mobilemenu

Služby

Jako systémový partner pro výrobu opláštění, pouzder a zařízení Vás podpoříme v celém řetězci služeb: od vývoje přes projektování, management materiálu a výrobu Vašeho výrobku až po logistiku. Samozřejmě můžete využít našich služeb pro jednotlivé komponenty a části opláštění i kompletní sestavy a zařízení. Do jaké míry se využije naše procesní zralost, rozhodnete Vy sami.


Projektování

Velká složitost produktů, zvýšené požadavky na vyrobitelnost, procesní přesnost a reprodukovatelnost nebo také projektem podmíněné a mimořádné logistické služby. Všechny tyto aspekty vyžadují předchozí intenzivní plánování a profesionální péči během implementace výrobku. Naši kvalifikovaní pracovníci Vás dle potřeby podpoří od příchodu objednávky až po sériovou výrobu Vašeho výrobku.


Vývoj

Společně s našimi vývojovými partnery a sesterským podnikem Technagon Engineering Vaše očekávání nejenomže splníme, ale vždy je i předčíme. Inovativní a pokrokové myšlení je u nás vždy v souladu s technickou a ekonomickou realizovatelností Vašeho výrobku. Nezohledňujeme přitom pouze vlastní výrobní metody, ale volíme z mnoha materiálů a výrobních možností, které jsou nejhospodárnějším řešením pro Váš produkt.


Materiálové hospodářství

Profesionalita a kvalita začíná u společnosti Dittrich & Greipl již před výrobou. Naši zkušení nákupčí zajišťují maximální jakost materiálu a perfektní zásobování ve všech fázích výrobního a dodavatelského procesu Vašich produktů. Jestliže by u specifických procesních kroků bylo zapotřebí zapojit i externí partnery, můžete si být díky permanentnímu vývoji naší dodavatelské sítě jisti, že Váš výrobek bude u nás vždy v nejlepších rukou. 


Na své dodavatele klademe samozřejmě stejné požadavky jako na sebe. Maximální jakost, spolehlivost a optimální poměr ceny a výkonu představují rozhodující kritéria dlouhodobé a partnerské spolupráce.


Výroba

Jako průmyslový poskytovatel služeb pro výrobu specifických opláštění, pouzder a zařízení pro zákazníky vyhovíme Vašim požadavkům bez ohledu na to, v jakém počtu kusů a v jaké procesní zralosti. Pomocí vlastního širokého spektra technologií Vám nabízíme rozsáhlé výrobní služby z jedné ruky, a sice vždy hospodárně, flexibilně a ve vynikající kvalitě.


Logistika

Vypracujeme pro Vás také skladovací a logistické koncepty na míru k zajištění požadované dostupnosti a zajištění zásobování. Kromě rámcových podmínek specifických pro daný produkt a výrobu se přihlíží především ke všem organizačním a ekonomickým faktorům.  
Kromě skladování a přepravní logistiky za Vás převezmeme také celé logistické vyřizování včetně cla a kompletní dokumentace. Dokonce až k Vašemu konečnému zákazníkovi, budete-li si to přát.

 

 


Kvalita

Naším nejvyšším právem je Vaše spokojenost. Podstatným faktorem úspěchu je mít pochopení pro individuální požadavky našich klientů. Díky proaktivnímu plánování ve věci kvality a životního prostředí a nepřetržitému dalšímu rozvoji zaměstnanců a dodavatelů Vám nabízíme nejlepší výsledky v každé procesní zralosti.

to the top