mobilemenu

Dittrich & Greipl GmbH

Brunnwiesen 38
94481 Grafenau
Deutschland
Telefon: +49 8555 9609-0
Telefax: +49 8555 1861
E-Mail: info@dittrich-greipl.com
Internet: www.dittrich-greipl.de, www.dittrich-greipl.com

Jednatel
Jürgen Greipl

Obchodní registr
HRB Passau - HRB249

DIČ 
DE 811 281 125

Obsahově zodpovědný
Jürgen Greipl

 

Upozornění k odpovědnosti

Odpovědnost za obsah

Obsah našich stránek byl vytvořen s maximální pečlivostí. Nemůžeme ale převzít odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu. 
Jako poskytovatel obsahu jsme podle § 7 odst. 1 zákona o telemédiích odpovědni za vlastní obsah na těchto stránkách podle obecných zákonů. Podle § 8 až 10 zákona o telemédiích ale jako poskytovatel služeb nejsme povinni monitorovat předané či uložené cizí informace nebo pátrat po okolnostech, které upozorňují na nezákonnou činnost. Povinnost odstranit či zablokovat užívání informací podle obecných zákonů je tímto nedotčena. Odpovědnost v této souvislosti je ale možná až od okamžiku, kdy se dozvíme o konkrétním porušení práva. Při zjištění příslušných porušení práva tento obsah ihned odstraníme.

Odpovědnost za odkazy
Naše nabídka obsahuje odkazy na externí internetové stránky třetích osob, na jejichž obsah nemáme vliv. Proto nemůžeme převzít odpovědnost za tento cizí obsah. Za obsah stránek, na něž je odkazováno, je vždy odpovědný daný poskytovatel či provozovatel stránek. Stránky, na něž je odkazováno, byly v okamžiku vytvoření odkazu ověřeny, zda neobsahují možné porušení práv. Protiprávní obsah nebyl v okamžiku vytvoření odkazu zjištěn. Trvalá obsahová kontrola stránek, na něž je odkazováno, ale není únosná bez konkrétních orientačních bodů porušení práv. Při zjištění porušení práv ihned takové odkazy odstraníme.

Autorská práva
Obsah a dílo vytvořené provozovatelem stránek na těchto stránkách podléhají německým autorským právům. Kopírování, zpracování, šíření a jakýkoli druh využití mimo meze autorských práv musí písemně schválit daný autor, resp. tvůrce. Stahování a kopírování těchto stránek jsou možné pouze pro soukromé, nekomerční použití. Jestliže obsah na těchto stránkách nevytvořil provozovatel, budou dodržována autorská práva třetích osob. Zejména se označí obsah třetích osob jako takový. Pokud byste přesto byli upozorněni na porušení autorských práv, prosíme o příslušné upozornění. Při zjištění porušení práv ihned takový obsah odstraníme.

Ochrana údajů
Užívání našich internetových stránek je zpravidla možné bez uvedení osobních údajů. Jestliže jsou pro užívání jednotlivých aplikací našich stránek nutné osobní údaje (např. pro sledování zakázky „DG tracking system"), dodržují se striktně platná bezpečnostní ustanovení při předávání těchto důvěrných údajů, resp. při nakládání s nimi.                                                                        

Data, která lze takto shromáždit, se nepředávají třetím osobám bez Vašeho výslovného souhlasu. 
Upozorňujeme na skutečnost, že přenos dat na internetu (např. při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Kompletní ochrana údajů před přístupem třetích osob není možná. 
Tímto výslovně nesouhlasíme s užíváním kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti tiráže třetími osobami k zasílání výslovně nevyžádaných propagačních a informačních materiálů. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právní kroky v případě nevyžádaného zaslání propagačních informací, například spamů.

to the top